O nás

Lyžařský Klub Praha, o.s.

dále jen LKP, je právnickou osobou vzniklou na základě registrace u Ministerstva vnitra
České republiky v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb. " O sdružování občanů "
jako následník bývalého Lyžařského oddílu TJ Dopravní podniky Praha
Je rovněž zaregistrován na Svazu lyžařů ČR - Czech ski association
Jeho IČO je 265 28 568.

viz

/historie/


Jeho sídlo je na domácí adrese člena výboru Ing. Jiřího Svátka
Mimoňská 631/19, 190 00 Praha 9.

Z jeho stanov vyjímáme :

Hlavním předmětem činnosti je pečovat o sportovní vyžití členské základny členů LKP
zejména závodního a masového lyžování
Činnost je řízena výborem LKP

viz

/kontakty/


Finanční prostředky pocházejí z členských příspěvků, ze zisků vlastní podnikatelské
činnosti, sponzorských darů a příspěvků

viz

/odkazy/


Na hospodářské činnosti klubu se členové podílejí v rámci svých možností
Funkční období výboru je tříleté
Výroční členská schůze se koná jednou ročně a to v měsíci květnu
Členství v klubu je
dobrovolné, není na něj právní nárok a vzniká na základě kladného vyřízení přihlášky
vystavením klubové legitimace

viz

/členství/


Při pořádání sportovních akcí jsou členové LKP dle možností poskytovatelů služeb
zvýhodňováni /přednostní zařazení, příspěvky, slevy atd./
Pro činnost je závazný plán akcí, který má část zimní a letní

viz

/akce léto, akce zima/