Odkazy

Pro zajišťování sportovního vyžití členské základny LKP
jsou využívány služby ubytovací, dopravní, stravovací, nebo je využívána
i spolupráce s odborovými organizacemi v rámci Dopravního podniku a.s.

Jako tuzemské ubytovací kapacity slouží :

" Maršovská Rychta " Českomoravská Vysočina  

Jako dopravci se nám v minulosti osvědčily následující firmy :

Jan Kukla Praha www.kukabus.cz
info@kukabus.cz

Využíváme služeb dodavatelů sportovního vybavení :

Lyže - Slonek www.globalnet.cz/slonek
lyze.slonek@worldonline.cz
Kiwi - svět map a průvodců mapy@kiwick.cz

Při zahraničních aktivitách spolupracujeme s :

Schweiz Tourismus www.mojesvycarsko.com
alena.koukalova@switzerland.com
CK Víkend Hořovice www.ck-vikend.cz
vikend@ck-vikend.cz

Zkušené lyžařky a lyžaři se pojišťují proti náhodám u :

Victoria

p. Tomáš Stára
Mobil :
+420 602 272 146
t.stara@victoria.cz
Pojišťuje : - úraz
- život
- důchod
Nabídka VICTORIA-VOLKSBANKEN pojišťovny pro LK Praha a jeho příznivcům.
Pojištění léčebných výloh pro cesty a pobyt v zahraničí.
Výše krytí v případě úrazu či onemocnění je neomezená.
Lyžování na vyznačené lyžařské dráze je bez zvýšeného pojistného.

Při pořádání našich zahajovacích a ukončovacích bálů nám zajišťuje hudební servis skupina :

OSLO
/Originální Synkopický Lyžařský Orchestr/
pod uměleckým vedením Josefa Netáhla.Kontaktni e-mail.