Historie

Historie LKP začíná 22. ledna 1975, kdy byl ustaven v rámci
Tělovýchovné jednoty Dopravních podniků hl. m. Prahy
tehdejší "Lyžařský oddíl TJ DP Praha"
jako zájmové sdružení pracovníků Dopravních podniků, kteří v té době
provozovali závodní i rekreační lyžování v rámci podnikových chat na českých horách.
Základnou se stala chata Hájenka v Černém dole v Krkonoších kde bývaly pořádány
lyžařské závody mezi Dopravními podniky, Výstavbou hlavního města Prahy a ČTK.
Členové tehdejšího Lyžařského oddílu se aktivně podíleli na práci s mládeží při
pořádání zimních a letních dětských táborů,
zimních a letních sportovních her Dopravních podniků
v rámci tehdejší organizace.
Rovněž se aktivně zúčastňovali mistrovských i nemistrovských
přeborů v rámci organizace tehdejší ČSTV
Zakládající předseda oddílu byl
JUDr. Karel Malý,
stávající předseda
/2. v pořadí/
je
Ing. Václav Šmejkal

Ing. Václav Šmejkal


V roce 2001 po více než 25 letech
byl založen LKP po vyčlenění z rámce
Tělovýchovné jednoty Dopravních podniků jako pokračovatel v činnosti.
LKP byl zaregistrován u Ministerstva vnitra jako občanské sdružení
a u Svazu lyžařů ČR.
Jeho orientace je zaměřena na zajišťování dobrých služeb pro členy LKP a jejich
hosty /doprava, pobyty, skipasy a ostatní služby s tímto spojené/ při tuzemském
i zahraničním lyžování /sjezd, běh, snowboarding, lyžařská turistika atd./
Mimo zimní činnost provádí rovněž letni aktivitu orientovanou na intenzivní
cykloturistiku v tuzemsku i zahraničí a vodáckou turistiku.
Součástí společenského života se staly jarní a podzimní bály, kde jsou vždy
předávány zimní a letní plány činností.
Náš klub ve spolupráci s olympionikem Líbalem inicioval při návštěvě
Olympijského muzea v Lausanne /Švýcarsko/
v březnu 2001 doplnění soch atletů v zahradě u Ženevského jezera
o sochu našeho
Emila Zátopka.
Tato socha byla 22. října 2002 slavnostně odhalena.


Na těchto bálech je pravidelně zajišťován hudební doprovod skupinou
OSLO - Originální Synkopický Lyžařský Orchestr.