Členství

je dobrovolné a vzniká na základě
podané přihlášky výboru LKP s fotografií
a těmito poplatky od roku 2002

100,- Kč - zápisné
150,-Kč - roční příspěvek
20,- Kč - vystavení legitmace

výbor přihlášku projedná na nejbližším zasedání
a v případě kladného vyřízení
je vystavena klubová legitmace

viz vzor